13, 15 eller 16 timers dager?

Det er stadige endringer og oppdateringer i lovverket som omhandler og regulerer arbeidshverdagen til yrkessjåførene. I denne tråden vil vi prøve å holde hverandre oppdaterte på nye regler.

Moderatorer: Stig-Arne, Lysmester`n, jvsandem, DeLutte, MOOY, topline164, Tom

13, 15 eller 16 timers dager?

Innlegg sickpuppy » Søn Jul 15, 2007 15:19

Satt og diskuterte litt med en kompis på telefon her en kveld, og siden jeg har hukommelse omtrent som gullfisker på en god dag, og er veldig lite oppdatert, så spør jeg her.

Er 13 timers dager innført i norge?
Det han påsto var "Jeg har undersøkt dette i flere instanser, og den ordningen har ikke vært oppe til høring enda..". Nå kan det på meg virke som at dette med høring er et ord han har tatt til seg og synes er veldig fancy, for når han blir konfrontert med noe så trekker han alltid frem dette med "oppe til høring".. hehe :D
Men ja, er det eller er det ikke lov å kjøre 15 timers dager lenger?
sickpuppy
 

Innlegg Des » Søn Jul 15, 2007 17:07

Forskrift om arbeidstid for sjåfører sier i §12 at "Samlet daglig arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer" og dersom det utføres nattarbeid "skal daglig samlet arbeidstid ikke overstige 10 timer i løpet av 24 timer."

Desverre er det alt for få sjåfører som ikke vet om dette eller gidder å bry seg. :-?

Kilder;

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?do ... -0543.html

http://www.vegvesen.no/yrkestransport/a ... sjafor.pdf

--
Des
Hjelpemann
 
Innlegg: 57
Registrert: Tor Nov 17, 2005 21:00
Bosted: Bergen / Noorwegen

Innlegg Argon » Fre Jul 27, 2007 23:13

[quote="Des"]Forskrift om arbeidstid for sjåfører sier i §12 at "Samlet daglig arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer" og dersom det utføres nattarbeid "skal daglig samlet arbeidstid ikke overstige 10 timer i løpet av 24 timer."

Desverre er det alt for få sjåfører som ikke vet om dette eller gidder å bry seg. :-?

Kilder;

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?do ... -0543.html

http://www.vegvesen.no/yrkestransport/a ... sjafor.pdfVerd å merke seg:
§ 19. Unntak

Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte slutte skriftlig avtale om å gjøre unntak fra bestemmelsene i § 12 første og annet ledd og § 13 annet ledd dersom det foreligger objektive eller tekniske forhold eller forhold som er knyttet til organiseringen av arbeidet. Samlet daglig arbeidstid må likevel ikke overstige 16 timer. Perioden for gjennomsnittsberegning i § 13 annet ledd må ikke overstige 26 uker.
Legger truckerslivet på hylla etter 11 år...
Sjåfør mangelen blir snart på 3001;)

Roy Holden 92285886
Brukerens avatar
Argon
Lærling
 
Innlegg: 331
Registrert: Søn Jan 28, 2007 14:21
Bosted: Kyrksæterøra

Innlegg VBG » Fre Jul 27, 2007 23:22

Gjelde dei samme unntakene som før?
Sånn at vegvedlikehold , dyretransport, slamsugere osv. fortsatt e untatt og kan køyra lenger daga?
Brukerens avatar
VBG
- Dronning -
 
Innlegg: 805
Registrert: Tir Jul 17, 2007 18:25
Bosted: Gudvangen, Sogn

Innlegg Rubber Duck » Lør Jul 28, 2007 09:46

VBG skrev:Gjelde dei samme unntakene som før?
Sånn at vegvedlikehold , dyretransport, slamsugere osv. fortsatt e untatt og kan køyra lenger daga?


Tror ikke det nei, høre på radioen at all transport skal under samme reglement nå i forhold til kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Var et innslag i forhold til feks vestlandet, hvor man er avhengig av mange ferger hvor man tidligere kunne bruke fergetiden som hviletid, men som ikke blir mulig lengre nå i samme grad. De regnet også med at det måtte inn to sjåfører på mange melkebiler for å få timene til å gå opp.

Greit at slipskledde byråkrater i Brüssel innfører lover og regler som er gjennomførbare på kontinentet, men her til lands er et så mange faktorer en må ta hensyn til når det gjelder transportvirksomhet at det er tilnærmet skandaløst at vi skal underlegges samme reglement.
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

http://www.facebook.com/bergli.truckstop
Brukerens avatar
Rubber Duck
Administrator
 
Innlegg: 11468
Registrert: Søn Aug 28, 2005 15:28
Bosted: Trondheim


Innlegg formann » Lør Jul 28, 2007 10:57

Melketransporten skulle iallefall ikke lenger være untatt. Blir bra det om en tank med melk må bli stående å ta døgnhvil på en fergekai.
mvh "formann" i Korketrekkern Sjåførklubb
CB 6207
Brukerens avatar
formann
Bileier
 
Innlegg: 5655
Registrert: Ons Sep 27, 2006 19:10
Bosted: Bilen

Innlegg sickpuppy » Fre Aug 10, 2007 18:35

Nå hører jeg så mange forskjellige tolkninger av de nye reglene for tiden, at å vite med sikkerhet hva en har lov til og ikke er jo totalt umulig..
Noen sier at 13t er alt du har til rådighet fra du starter skiva di om morgenen til du skal starte på neste døgnhvil.
andre sier at det er 13 timers arbeidsdag, men at pausene ikke teller med der. Så om du har to pauser på 1t, så blir det jo 15t likevel..?

Nei huff, jeg blir skeptisk nå, det blir for mye svartmaling og uvisshet..
sickpuppy
 

Innlegg r1morten » Fre Aug 10, 2007 19:31

Nye grupper omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene
Uakseptabelt og lite gjennomtenkt, mener NLF
torsdag 02. august 2007

Så snart den nye forskriften for kjøre- og hviletid ble kjent, begynte telefonene å kime i NLF. ”Alle” skulle snakke om kjøre- og hviletid. Da var forbundet allerede i gang med å jobbe med dette, fordi det var klart at her ville det bli problemer for mange. NLF mener at saksbehandlingen er uakseptabel, og 14 dagers frist før iverksettelse viser mangel på respekt for transportnæringen.

Hvis vi skal dømme etter de reaksjonene vi har fått til nå, sier NLF-advokat Robert Aksnes, så medfører endringene ikke de store problemene for de transportørene som allerede har vært omfattet av reglene for kjøre- og hviletid og som planlegger deretter.

Men mange av de transportørene som fra før ikke var underlagt disse reglene, men som er det etter 1. august 2007, er mange både oppgitt, fortvilet og forbannet. I noen tilfeller blir det umulig å gjennomføre transporten på samme måte som tidligere. For eksempel, må nok en del transporter foregå med to sjåfører, i stedet for en. Det blir en ekstra utgift, som det ikke var kalkulert med da kontrakten ble inngått, fordi man ikke kjente til endringen.

Hovedbudskapet til lastebileierne blir at de må gjøre det som er nødvendig for å utføre oppdraget på lovlig vis – og det må de sørge for å få kompensasjon for. Og dette er like mye en melding til transportkjøperne: Hvis myndighetene har endret rammebetingelsene for den transporten de skal ha utført, har også de et ansvar for å medvirke til at oppdraget skal kunne utføres på lovlig vis – og lastebileieren må kompenseres for merutgiften.

Dramatisk for veivedlikehold
Til nå har man hatt unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene for kjøretøyer som brukes i forbindelse med kloakkrensing, flomsikring, vann-, gass- og elektrisitetsforsyning, vedlikehold av og tilsyn med veier, innsamling og fjerning av husholdningsavfall, telegraf- og telefontjeneste, radio- og fjernsynskringkasting, samt peiling av radio- eller fjernsynssendere eller –mottakere.

Det nye nå er at unntaket bare gjelder hvis transporten foregår innenfor en radius på 50 kilometer fra der hvor kjøretøyet er hjemmehørende. Dette er en særnorsk regel, som norske myndigheter ikke hadde vært nødt til å innføre. NLF sa dette allerede i sitt høringssvar i april i år, hvor forbundet blant annet minnet om at Norges veinett og topografi, avviker vesentlig fra den øvrige del av Europa. NLF mente at det derfor var viktig at dette legges til grunn både når det gjelder unntaksvurderinger, og hvordan regelverket håndheves. NLF mente derfor at de unntakene som vi hadde da, måtte videreføres, slik at regelverket ble tilpasset våre naturgitte forhold.

NLF ble ikke hørt på dette punktet, sier Robert Aksnes, som mener at myndighetene umulig kunne se konsekvensene av den endringen de nå har vedtatt. Den korte fristen som er gitt, er under enhver kritikk. Her må enkelte installere fartskriver, sette seg inn i reglene, ansette flere sjåfører og lage nye planer for transportene. Reglene får også betydning for allerede inngåtte avtaler.

-Vi mener det er noe uklart hvordan man skal tolke uttrykket ”der hvor kjøretøyet er hjemmehørende”, mener NLF-advokaten. Er det bedriftens forretningsadresse? Er det der hvor bilen vanligvis er stasjonert? Eller er det der hvor sjåføren bor? Dette er ikke klart ut fra forskriften.

-Uansett; endringen er dramatisk for disse transportørene, sier Aksnes. –Kontraktene for høstens veivedlikehold og vinterens brøyting er allerede inngått. Hvis bilen kjører utenfor 50-kilometers radiusen, må sjåføren følge kjøre- og hviletidsregelen. Da er det to muligheter: Bilen må stanse og stå mens sjåføren hviler, noe som vil gjøre det mer trafikkfarlig å ferdes på veien, og i noen tilfeller kan føre til at veien må stenges. Eller så må det følge med to sjåfører på bilen, slik at den andre kan overta mens den første hviler. Det medfører en kraftig kostnadsøkning, som transportøren selvsagt må kreve kompensasjon for. Høstens veivedlikehold, for eksempel asfaltering, vil med de endrede forutsetningene føre til høyere kostnader. Enkelte prosjekter vil kunne bli forsinket. Kontraktene for brøyting kommende vinter er inngått for lengst og før transportøren visste om denne endringen og kunne legge det inn i prisen. Men dette er en endret forutsetning, som transportkjøperen må betale for.

Når det gjelder veivedlikehold, så er oppdragsgiveren for eksempel Mesta eller en annen av de store entreprenørbedriftene. De får sitt oppdrag fra Statens vegvesen, som jo er de som innfører de nye forutsetningene. Da regner vi det som en selvfølge at de også dekker økte kostnader, sier Robert Aksnes.

Innføringen av 50 km-radius fører også føre til en konkurransevridning til fordel for den lokale transportøren eller brøyteren. Hvis oppdraget er innenfor en radius av 50 km, er transporten ikke underlagt reglene for kjøre- og hviletid. Er oppdraget lengre unna, vil kjøre- og hviletidsreglene gjelde.

Inntransport av melk ikke lenger unntatt
Kjøretøy som brukes til henting av melk fra gårder og tilbakelevering av melkespann eller melkeprodukter som skal brukes til fôr hadde hittil unntak, men er nå omfattet av reglene for kjøre- og hviletid.

Den korte fristen fører til store praktiske problemer for planlegging og gjennomføring av transporten. NLF kan ikke godta en slik saksbehandling, og viser der til hva som er normal praksis ved vedtagelse av lover og forskrifter. Meieriprodusenten Tine BA har sendt et brev til Vegdirektoratet, hvor de ber om fortsatt unntak eller alternativt utsettelse på iverksettelse av reglene for kjøre- og hviletid for inntransport av melk fra gård. Vi vet ennå ikke hvordan myndigheten vil forholde seg til dette. Også her må transportørene må gå gjennom kjøreoppdragene sine og finne ut om de nye forutsetningene medfører ekstra kostnader, som må kompenseres.
Det kan også være fornuftig å se om transportene må administreres annerledes enn før. For eksempel, kan det være klokt å få mottaker – altså meieriet – til å stå for lossingen. Imens kan sjåføren hvile.

Positivt med oppdragsgivers medansvar
-Ifølge de nye bestemmelsene, har oppdragsgiver nå et ansvar for å medvirke til at transporten kan gjennomføres på lovlig vis, og dette er meget positivt, sier Robert Aksnes. Han oppfordrer medlemmene til å ta kontakt med sin oppdragsgiver, slik at de sammen kan finne den beste løsningen. -NLF har i mange år hevdet overfor myndighetene at også oppdragsgiver må ha et ansvar her, og der har vi blitt hørt, sier han.

Uakseptabel saksbehandling
NLF er kritisk til saksbehandlingen i denne saken. Den nye forskriften ble gjort kjent midt i ferietiden, og alt var helt nytt for de gruppene som til nå hadde vært unntatt fra bestemmelsen. De fikk i praksis ca 14 dager på seg til å få alt på plass, både å sette seg inn i reglene og iverksette de tiltak som var nødvendig. Utredningsinstruksen sier at lover og forskrifter av betydning for privat og offentlig forretningsvirksomhet skal normalt tre i kraft fra årsskiftet. Unntak må begrunnes særskilt. Dette har myndighetene ikke gjort i dette tilfellet.

–Vi jobber intenst med dette nå og vil i løpet av få dager ta opp problemene med myndighetene, sier Robert Aksnes. NLF går først og fremst inn for at unntakene skal videreføres som før, eller at vi i alle fall får en utsettelse. Men nå er de nye reglene i realiteten innført. For transportørene gjelder det derfor å sette seg grundig inn i dem, gjennomføre de tiltakene som er nødvendig og sørge for å få kompensasjon før økte kostnader.
Brukerens avatar
r1morten
Bileier
 
Innlegg: 3229
Registrert: Man Feb 13, 2006 16:27
Bosted: Froland(Arendal)

Innlegg r1morten » Fre Aug 10, 2007 19:33

Nye regler for kjøre- og hviletid
onsdag 01. august 2007

Dette gjelder fra 1. august 2007:

Den nye forskriften for kjøre- og hviletid har nå kommet og gjelder fra 1. august 2007. Reglene gjelder for sjåfører, som kjører godstransport med lastebil med totalvekt over 3,5 tonn. De nye reglene innfører krav til arbeidsgiver om registrering og kontroll for å sørge for at bestemmelsene blir fulgt. De innfører også et ansvar hos oppdragsgivere, som skal medvirke til at reglene blir fulgt.

Her er hovedpunktene i de nye kjøre- og hviletidsreglene:

Kjøretid

* 9 timer daglig kjøretid
* 2 ganger i uken 10 timer
* 56 pr uke – hvis arbeidstiden tillater det
* 2 uker – 90 timer

Pauser

* Kan deles opp i 15 min +30 minutter – 15 minutter må komme først.
* Det skal ikke utføres annet arbeid ved avvikling av pause.
* Etter 4,5 timers kjøretid – 45 minutter.

Hviletid

* Regulær døgnhvil (1)- 11 timer pr 24 timer (i løpet av 24 timer).
* Regulær døgnhvil (2) - Kan deles i 3 timer + 9 timer.
* Redusert døgnhvil - 3 ganger i uken til 9 timer – ikke krav til kompensasjon.
* Hviletiden på 3 timer kan ikke deles opp – unntak kanskje ved kjøring av/på ferge.

Ukehvil

* 45 timer i løpet av 7 dager.
* Kan i løpet av 2 påfølgende uker reduseres en gang til 24 timer per 7 dager.
* Ved reduksjon, må denne reduksjonen kompenseres i løpet av 3 uker.

Med 2 sjåfører

* Hvis 2 sjåfører kjører sammen, må de i løpet av 30 timer avvikle døgnhvile på minst 9 sammenhengende timer.
* Kan kjøre alene første timen.
* Pauser kan avvikles mens kjøretøyet er i fart.
* Hviletid kan avvikles i kjøretøyet, dersom det har køye og står stille.

Reisetid som ”annet arbeid”

* Reisetid til eller fra et kjøretøy omfattet av bestemmelsene er ikke pause eller hvil, hvis ikke tilgang til køye eller liggeplass,
* Fører av personbil må føre på diagramskiven ”annet arbeid” når han kjører for å overta et kjøretøy, som ikke befinner seg på førers bopel eller arbeidsgivers virksomhet.

Avbrytelse

* Kan avbryte en regulær daglig hviletid (11 eller 3+9 timer) 2 ganger med til sammen 1 time for om bord- og ilandkjøring på ferge/tog.
* NB: Dette gjelder ikke redusert hviletid (9 timer).
* Må ha tilgang til køye eller liggeplass.

De viktigste unntakene

* Enkelte kjøretøyer som eies eller leies av offentlige myndigheter.
* Enkelte kjøretøyer som brukes innen primærnæringene innenfor en radius av 100 km fra stedet der de er hjemmehørende.
* Kjøretøy som utelukkende brukes på en øy med et areal som ikke overskrider 2300 km2.
* Kjøretøy som brukes i forbindelse med blant annet veivedlikehold og renovasjon innenfor en radius på 50 km fra der kjøretøyet er hjemmehørende.
* Transport av dyreavfall.
* Transport av levende dyr.
* Spesialkjøretøyer for hjelp ved bilhavarier innenfor en radius av 100 km fra stedet der de er hjemmehørende.

Ikke lenger unntak

* Transport av melk fra gårder og tilbakelevering av melkespann eller melkeprodukter som skal brukes til fór.
* Kjøretøyer som transporterer sirkus- og tivoliutstyr.

Straffebestemmelse

Adgang til å straffe tredjemann, f eks speditør/oppdragsgiver for manglende medvirkning til overholdelse av regelverket.
Brukerens avatar
r1morten
Bileier
 
Innlegg: 3229
Registrert: Man Feb 13, 2006 16:27
Bosted: Froland(Arendal)

Innlegg sickpuppy » Fre Aug 10, 2007 20:34

r1morten skrev:Nye regler for kjøre- og hviletid
onsdag 01. august 2007

Dette gjelder fra 1. august 2007:


Ikke lenger unntak

* Kjøretøyer som transporterer sirkus- og tivoliutstyr.

Straffebestemmelse

Adgang til å straffe tredjemann, f eks speditør/oppdragsgiver for manglende medvirkning til overholdelse av regelverket.


Den første tanken min var "åh, endelig må de svina overholde reglene"..
Men så tenkte jeg, "faen, de kjører jo liksom 4mil mellom hvert sted de er".. Eller noe slikt..

Men takk for informative innlegg, r1morten!
Men jeg ble fortsatt like uviss på det med 13t dager..
sickpuppy
 


Innlegg r1morten » Fre Aug 10, 2007 20:38

Noe må en jo gamble på da. hehe
Men dette var tatt ut fra NLF sine sider,og de pleier jo å være utfyllende når de kommer med noen oppdateringer.

Men jeg slipper fremdeles å tenke på kjøre og hviletid når jeg salter og brøyter,og med annet veivedlikehold... hehe
Brukerens avatar
r1morten
Bileier
 
Innlegg: 3229
Registrert: Man Feb 13, 2006 16:27
Bosted: Froland(Arendal)

Innlegg r1morten » Fre Aug 10, 2007 20:41

Synes denne er så bra jeg...


Det nye nå er at unntaket bare gjelder hvis transporten foregår innenfor en radius på 50 kilometer fra der hvor kjøretøyet er hjemmehørende. Dette er en særnorsk regel, som norske myndigheter ikke hadde vært nødt til å innføre.


Typisk idiotnorge. :evil: :evil:
Brukerens avatar
r1morten
Bileier
 
Innlegg: 3229
Registrert: Man Feb 13, 2006 16:27
Bosted: Froland(Arendal)

Innlegg Linksys » Fre Aug 10, 2007 20:43

I " gammledager" kunne man ha 16 timers dager på skiva... Vis man hadde 3 hele ståtimer på skiva... og ikke hadde mere kjøretid en 9/ 10 timer, slik at når man tok ut skiva, så viste den 8 timer igjen av 24 timer....

Det gikk bare godt det, når man kjørte matvarer og fisk tilbake med togtraller....

Men i disse dager, så er det slutt, på det kjøret, siden det er max 13 timers dager man kan ha...

hehe.. Sjefen men er glad for det....
Linksys
Distribusjonssjåfør
 
Innlegg: 398
Registrert: Ons Jun 20, 2007 23:32

Innlegg rogernordvik » Fre Aug 10, 2007 23:20

sickpuppy skrev:
r1morten skrev:Nye regler for kjøre- og hviletid
onsdag 01. august 2007

Dette gjelder fra 1. august 2007:


Ikke lenger unntak

* Kjøretøyer som transporterer sirkus- og tivoliutstyr.

Straffebestemmelse

Adgang til å straffe tredjemann, f eks speditør/oppdragsgiver for manglende medvirkning til overholdelse av regelverket.


Den første tanken min var "åh, endelig må de svina overholde reglene"..
Men så tenkte jeg, "faen, de kjører jo liksom 4mil mellom hvert sted de er".. Eller noe slikt..
[quote]

Men dei må vel føre på "anna arbeid" dei som alle andre, så då vert det ikkje masse tid att etter att dei har satt opp sirkustelt, hatt forestilling, og rigga ned alt, for så å sette seg i bilen att......... Hmmmmm.
Liker mye av det samme som Visdal:-) han liker Jentetiss
Bilde
Brukerens avatar
rogernordvik
- Diodeminister -
 
Innlegg: 1705
Registrert: Tir Mai 30, 2006 18:21
Bosted: Sotra- den retta sio tå brunæ

Innlegg scania143power » Lør Aug 11, 2007 01:22

ble stoppet i mandal for noen dager siden, og fikk skivekontroll... viste de en 15 timers skive, og de rynket ikke på nesen engang... tror e kjører på den frem til e blir tatt for det e... det er jo ingen som har like regler... kommer helt ann på hvor man blir stoppet.. samme promblem med lys, lyd osv..
KNUT Æ TØFF
Brukerens avatar
scania143power
Lærling
 
Innlegg: 163
Registrert: Ons Apr 04, 2007 17:56
Bosted: Bilen / Froland / Åmot

Neste

Gå til Regelverk, arbeidsmiljø og helse

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest