viewtopic_print
Side 1 av 2

Foreningen Nei til Frontkollisjoner

InnleggSkrevet: Lør Sep 08, 2007 13:59
Geir Tangstad Holdal
Bilde
Hei,

jeg heter Geir Tangstad Holdal og er pressetalsmann for en forholdsvis nystartet forening som heter Nei til Frontkollisjoner.

Formål

Arbeid for at norske veier med tilstrekkelig stor trafikk utstyres med skille (midtrekkverk) mellom motgående kjøreretninger, slik at frontkollisjoner hindres.

Danne forum og nettverk for pårørende til medmennesker som er blitt rammet av trafikkulykker, i særdeleshet etter frontkollisjoner. Støtte arbeidet for de trafikkskadde.

Støtte andre tiltak for å hindre trafikkulykker.

Foreningen Nei til Frontkollisjoner ble opprettet 17. juli i år, på ettårsdagen for ulykken på E 39 ved Helleland som krevde tre menneskeliv. I denne ulykken mistet, daglig leder Per-Kaare Holdal og styremedlem og pressetalsman i foreningen, Tangstad Holdal, sin lillesøster, niese og svoger etter at bilen de satt i kolliderte med et vogntog. Den tragiske ulykken førte til at det ble satt ny fart i diskusjonen om midtdelere på den sterk trafikkerte E39.

Dette var i første omgang et initiativ fra foreldrene som mistet sitt kjære barn, svigerbarn og et lite barnebarn på en vei som dreper.
Foreldre er Otto og Elsa Holdal, Lofoten og Anders Bjarne Steinsland, Vennesla. Initiativtakere er videre h.r. advokat Gunnar Grette, Oslo og sivilingeniør Trygve Præsttun, Asker, basert på en klar samfunnsinteresse i denne viktige sak. Foreningen ledes av biskop i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen.

Bli gjerne medlem - gå til siden www.frontkollisjoner.no

Nei til frontkollisjoner er medlem i referansegruppen til Nasjonal Veiplan som skal vedtas 1.kvartal 2008.

InnleggSkrevet: Lør Sep 08, 2007 18:18
formann
Som sagt: dette er et bra tiltak som hele Korketrekkern Sjåførklubb støtter helhjertet.
Jeg abbonerer på tråden og håper å få med meg hva som skjer her fremover.

Lykke til!

Møtefrie veier redder liv

InnleggSkrevet: Lør Sep 08, 2007 18:27
Geir Tangstad Holdal
Bilde


Du setter deg bak rattet. Du skal kjøre tre timer til hytten hver vei. Da passerer du kanskje 1000 biler med noen få desimeters avstand mellom speilene, uten noen form for fysisk skille mellom veibanene. Du ser en bil på 45 meters avstand. Ett sekund senere har dere enten frontkollidert eller passert hverandre. Begge biler kjører lovlige 80 km/time. Det betyr at hver bil beveger seg 22,88 km. per sekund. Uoppmerksomhet fra en av sjåførene i et tiendedels sekund er nok til å forårsake død og lemlestelser kanskje for livet.
Dette er hverdag for oss alle.

Og det blir stadig verre. I Aftenposten den 29.07 sto det at norsk økonomi på høygir gir voldsom vekst i transportbehovene. Antall trailere på norske veier har hittil i år økt med hele 8,6%!

Da er det bekymringsfullt at Veidirektoratets rykende ferske ”Mulighetsstudie”, som konkluderer med at det er mulig å halvere antall drepte og hardt skadde i perioden 2010-2019, baseres på en forventet økning i veitrafikken på bare 1,5% per år eller bare 18% i tiårsperioden! Har vi ikke fri flyt av varer og tjenester over landegrensene? Må vi ikke da planlegge ut fra en øvre grense - og ikke en nedre grense - for den trafikkbelastning våre veier vil utsettes for? Alt annet må vel kunne betegnes som uansvarlig?

Nå skjer det jo en viss utbedring av veinettet i Norge. Nye motorveier bygges og noen steder settes det opp skiller mellom veibanene som umuliggjør møtekollisjoner. Men det skjer med sneglefart. I år har man bare planlagt å utplassere 9 km med slike livreddende skillevegger.

Svenskene har for lengst innsett at møtefrie veier redder liv og har tatt konsekvensen av det. Vi fikk nettopp inn en rapport som forteller at man nå har hele 1500 km med møtefri såkalt 2+1 vei samt 1500 km. motorvei. Og svenskene fortsetter å bygge midtdelere raskt, nemlig med 150-200 km per år.

På folkemøtet i Kristiansand den 17. juli i år, arrangert av foreningen Nei til Frontkollisjoner, holdt fagansvarlig for trafikksikkerhet i Statens vegvesen et foredrag med tittelen: Møteulykkene er vårt alvorligste trafikkulykkesproblem!
Se: www.frontkollisjoner.no under 17juli2007. Vi deler denne oppfatning.

Og veimyndighetene vet hvor veiene er brede nok til at det kan utplassere midtrekkverk nå. Men det prioriteres altså ikke. Man venter på politiske beslutninger. I mellomtiden dør og lemlestes mennesker unødig. Det kan vi ikke akseptere.

Vi forventer nå en øyeblikkelig kursendring slik at man allerede i 2008 utplasserer midtdelere alle de steder der Statens vegvesen vil anbefale det.

I et noe mer langsiktig perspektiv forutsetter vi at våre politikere prioriterer arbeidet med å sikre våre barn, og ikke minst barnebarn, et konkurransedyktig og tidsmessig transportsystem i Norge. Her må målet være å redusere antall drepte og skadde i trafikken til et minimum samtidig som hensynet til miljø og fremkommelighet gis høy prioritet.
Dette forutsetter en holdningsendring og vilje til økt satsning innenfor transportsektoren i Norge. Dette må skje parallelt med intensivert satsning med å hindre møtekollisjoner som beskrevet ovenfor.

Den 29.07.08 ble våre anbefalinger overlevert Statsministeren i et positivt møte med hans statssekretær Svein Fjellheim.

Vår forening er nå blitt høringsinstans i forbindelse med Nasjonal Transportplan. Der vil vi la oss høre.

Du skal ikke tåle så inderlig vel den trafikkulykke som ENNÅ ikke har rammet deg selv.

Trygve Præsttun
Sivilingeniør NTH
Styremedlem i foreningen:
Nei til Frontkollisjoner

Bilde

Fra venstre artikkelforfatter og styremedlem i Nei til Frontkollisjoner, Trygve Præsttun, Stortingsrepresentantene og medlemmer av Stortingets transport- og komunikasjonskommite Hallgeir Langeland (SV) og Borghild Tenden, (Venstre), Lars Salvesen, KrFs 1.kandidat i Akershus,statssekretær Steinulf Tungesvik, SP, samferdselsdepartementet, stortingsrepresentant Irene Johansen, AP, medlem av Stortingets Transport og kommunikasjonskomiteen, rådgiver Eirik Kollerøy for Trond Helleland, H, medlem av Stortingets Transport og kommunikasjonskomiteen og stortingsrepresentant Henning Skumsvoll, Stortingsrepresentant FrP Vest Agder.

Bildet er fra et politisk møte mandag 3. september på Oslo Kongressenter med temaet: Midtrekkverk som livredder, arrangert av Nei til Frontkollisjoner.

Re: Møtefrie veier redder liv

InnleggSkrevet: Lør Sep 08, 2007 20:02
Stig-Arne
Geir Tangstad Holdal skrev:Bilde


Du setter deg bak rattet. Du skal kjøre tre timer til hytten hver vei. Da passerer du kanskje 1000 biler med noen få desimeters avstand mellom speilene, uten noen form for fysisk skille mellom veibanene. Du ser en bil på 45 meters avstand. Ett sekund senere har dere enten frontkollidert eller passert hverandre. Begge biler kjører lovlige 80 km/time. Det betyr at hver bil beveger seg 22,88 km. per sekund. Uoppmerksomhet fra en av sjåførene i et tiendedels sekund er nok til å forårsake død og lemlestelser kanskje for livet.
Dette er hverdag for oss alle.Er mange ganger jeg har tenkt dette mens jeg har kjørt lastebil, personbil også forsåvidt.. men har tenkt på det ekstra når jeg kjører lastebil.
Dette er vel en ting som en yrkessjåfør tenker spesielt mye på, man kjører ett stort kjøretøy som kan gjøre stor skade om det går galt, men problemet ligger ikke i selve kjøretøyet, for de blir bare bedre og bedre som tida går.. men blir veiene det? NEI.

Man sier jo så fint at, all klaring er godt klaring.. og det er jo sant det, men desverre så er det slik at den klaringen blir bare mindre og mindre, det skal mye mindre til før det skjer noe.. og skjer det noe er ulykka ett faktum. Man kjører på smale veier, gjerne bare rundt 5 meter veibredde.. en lastebil er 2.50 bred, + speil, Termobiler har vel lovt å være 2.55 - 2.60.. Hvordan skal dette gå når de møtes rundt en sving? De har en veibredde på 5 m mellom de hvite stipplede linjene, mens den totale bredden er 5.10 - 5.20 ? OG hva skjer når veiskuldra er dårlig?

Vet dere jobber mot frontkollisjoner.. og det er bra.. men tenkte bare å gi mine tanker om andre ting også når det kommer til veg standarden her i norge.

Og ikke minst når personbiler kommer i hundreoghelvette rundt svingen midt i veien på en vei med 5 meters bredde, stup på den ene siden og fjellvegg på den andre? Hva går igjennom sjåføren av lastebilen sitt hode når han oppfatter situasjonen ? Man har ikke mange mulighetene til å reagere.

En yrkessjåfør klarer vel å proudsere mellom 100-150 000 km på ett år.. En privatbillist kjører vel omentrent mellom 20-35 000 km på ett år..
Jeg vil si at det er rart det ikke skjer mere ulykker egentlig.

Leste en tekst fra redaktøren i Autofil som jeg er meget enig i.. De hadde gjort en undersøkelse blandt sine lesere.
De spurte om hvilke satsningsområder regjeringen bør ha som mål i statsbudsjettet for 2007... Meste parten av leserene ville ha mere satsning på veier enn hva som er idag.. Eneste som scoret høyere var mere pengere til sykehusene..

Og når man i disse valgtider hører på valgflesket fra politikerene så begynner man jo å virkelig lure, samme stod i leder artikkelen i Autofil:
"Afenposten viet forsiden sin til et typisk valgkamp utspill fra Høyre: JA til skjenking av alkohol hele døgnet..............
Når slike ting blir det politiske partier ønsker å profilere seg på, er det sannelig ikke rart det blir både politikerforakt og lav valgdeltagelse"

Jeg må si meg veldig enig i den artikkelen.. Finnes det virkelig ikke viktigere ting å tenke på her i landet?

Og til slutt vil jeg nå si.. Det er egentlig greitt foreløpelig at fylkesveiene ikke har 8 meters motorveibredde..
MEN, når E6/8/10 klarer å vise frem 5-6 meters veibredde, dekke som går i oppløsning om våren, telehiv året rundt, ødelagte veiskuldrer.. Og dette skal være Europaveien ??? Jeg reagere iallefall sterkt.

Beklager visst jeg drog tråden her litt ut, men følte jeg bare måtte få dette sagt.. og dere gjør en kjempejobb.. og jeg støtter dere fullt ut.. for bedre veier MÅ vi få i norge NÅ...

InnleggSkrevet: Lør Sep 08, 2007 20:29
krokekspressen
i 1995 så opplevde krokekspressen også å frontkolidere så dette støtter jeg helt soleklart og oppfordrer andre yrkeskollegaer også STÅ PÅ!

InnleggSkrevet: Søn Sep 09, 2007 00:49
Desperado
På side 33 i dagboken min står det om ulykken "min". Møteulykke så det holdt...

Videosnutt - litt politikk

InnleggSkrevet: Søn Sep 09, 2007 14:59
Geir Tangstad Holdal
Bilde

InnleggSkrevet: Man Sep 10, 2007 11:38
Geir Tangstad Holdal
Hei Desperado,

jeg er litt fersk her inne på dette forumet - hvor finner jeg dagbøkene?

Geir

http://www.opprop.no/opprop.php?id=bedrevein%E5

InnleggSkrevet: Man Sep 10, 2007 11:42
Geir Tangstad Holdal
Hei Stig-Arne.

Veldig intressant innlegg, og du har ingenting å beklage - alle momenter i ditt innlegg er veldig relevante i debatten om bedre veier for oss alle, og spesielt for dere som bruker veien som arbeidsplass.

InnleggSkrevet: Ons Sep 12, 2007 20:23
Stuttjukken
Har eg forstått rett, er ei av dei viktigaste sakene for "Nei til Frontkollisjoner" dette med midtdelar i vegbana.

I dag skjedde det ei ulukke på E 39 Flatøy, mellom Nordhordlandsbrua og Hagelsundbrua (før Knarvik), litt nord for Bergen. Eg køyrer denne vegstrekninga ofte, og veit at akkurat der kunne midtdelar ha hindra denne ulukka.

http://www.bt.no/lokalt/bergen/article408821.ece .

InnleggSkrevet: Fre Sep 14, 2007 23:45
Geir Tangstad Holdal
Ja, da har du forstått det helt rett.

Møteulykker utgjør over 50% av alle drepte i trafikken hvert år. De aller fleste skjer på våre stamveier, og kunne vært unngått hvis det hadde vært fysisk midtdeler på disse veiene.

Veidirektoratet har planene klare for å utplassere midtdeler på rundt 500 km som er innrapportert i fra distriktene og veikontorene, men desverre står det på penger fra de bevilgende myndighetene.

Liv blir med andre ord ofret pga at man ikke tar seg råd til å sette opp midtdeler.

Skal vi bare sitte å akseptere at det er slikt?

InnleggSkrevet: Ons Apr 16, 2008 21:39
Tomas1

InnleggSkrevet: Fre Jul 11, 2008 12:51
Stuttjukken

InnleggSkrevet: Fre Jul 11, 2008 19:15
The Cowboy
bra tiltak du/dere har satt i gang her.. er helt med på denne!
og det er bra at staten vil sette ut mer og mer slike skiller.. men bare så det er sagt, dette har du sikkert tenkt på og som storbil sjåfør, alle veier passer pr dags dato ikke til å ha midtdeler.. ikke før veien selv og er utvidet med alt fra 10- 40 cm.. minst.. vet ikke hvor breie slike delere er men..

håper dere får stort gjennomslag for det dere prøver på hvertfall..
lykke til :)

InnleggSkrevet: Ons Jul 23, 2008 14:02
Arvid_S
Synes det er veldig positivt å se at noen presser på for å få myndighetene til å utbedre veiene våre. At midtdelere er et effektivt tiltak for å unngå at (person)biler kommer over i motgående kjørefelt er et faktum det er umulig å argumentere mot.

Jeg er imidlertid svært skeptisk til at man skal bygge midtdelere der det kun er ETT (relativt smalt) kjørefelt i hver retning, da man på denne måten umuliggjør forbikjøring av saktegående kjøretøyer, og en bil med motorstopp vil i de fleste tilfeller umiddelbart skape trafikkaos, da det ikke vil være mulig å passere havaristen. Sist, men ikke minst, kan man jo tenke over hva dette vil gjøre med fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer på slike strekninger...

Hadde vært interessant å høre andres synspunkter på dette, personlig mener jeg at midtdelere KUN bør brukes på veier med to (eller flere) kjørefelter i hver retning, samt på enkelte steder der det er STOR fare for møteulykker, og det uansett ikke er mulig/forsvarlig å kjøre forbi. Et godt eksempel på sistnevnte er Vinjesvingen i Telemark (der midtdeleren tydelig bærer preg av å ha utført oppgaven sin).