viewtopic_print
Side 1 av 1

Norsk Sjåfør Allianse

InnleggSkrevet: Lør Sep 05, 2009 20:45
formann
Nå er vi i gang, etter en tids intens tankevirksomhet og ideutveksling. Alliansen vil snarest bli innmeldt i Brønnøysundregisterne etter dagens stiftelsesmøte på Nøtterøy.

Det foreløpige interrimstyret består av:

Anna Kvadsheim, Leder (akv)
Erik Karstensen, Altmuligmann (eriken1)
Pia Frittz, Varamedlem (soppen)

Til stede på møtet var også Egil Sørensen (tittikors) og Alf Johan Nilsen (korsjformann).

Den første oppgaven blir å planlegge og gjennomføre et weekendtreff på Hafjell i løpet av Oktober 2009, nærmere tidspunkt kommer straks innbookingen er klar. Der skal det blivende styret velges. Det vil bli tatt opp saker som engasjerer alle som har jobben sin på veiene våre, altså ALLE som er yrkessjåfører, førere av utryknings- og bergingskjøretøy og mange flere.

DET SKAL IKKE KOSTE NOE Å SYMPATISERE MED OSS, Norsk Sjåfør Allianse skal drives uten medlemskontingent. Driften skal i stor grad baseres på salg av annonser i alliansens avis, salg av ulike effekter og kurs/konferansevirksomhet. En annen mulig inntektskilde, vil være utleie av foredragsholdere til offentlige etater, et arbeide det er stor interesse for og allerede er i gang. En av årsakene til at denne alliansen ikke skal finansieres av kontingent er at troverdigheten blir større. Målet vårt er å vise resultater først, for så å bygge videre i riktig retning ved hjelp av våre sympatisører.

Norsk Sjåfør Allianse skal være en uavhengig allianse FOR sjåfører DREVET AV sjåfører.


ALLIANSENS FORMÅL:

1. Norsk Sjåfør Allianse skal bidra til å sette fokus på transportbransjens betydning i et moderne samfunn. Dette skal gjøres ved å benytte alle typer media, slik som aviser, TV og radio.

2. Norsk Sjåfør Allianse skal arbeide for å sette fokus på sjåførens arbeidshverdag og derigjennom søke å forbedre den enkeltes arbeidssituasjon.

3. Norsk Sjåfør Allianse skal arbeide tett opp mot alle offentlige instanser en sjåfør under utførelsen av sitt yrke kommer i kontakt med. Dette være seg Politiet, Biltilsynet, Arbeidstilsynet og landets veimyndigheter, både lokalt og sentralt.

4. Norsk Sjåfør Allianse skal aktivt arbeide for en raskere utbygging av landets veinett til en akseptabel standard, samt være en pådriver for at det blir bevilget tilstrekkelige økonomiske midler til tilfredsstillende sikring av rasutsatte strekninger.

5. Norsk Sjåfør Allianse skal bistå yrkesjåfører med juridisk og annen bistand som måtte være nødvendig etter for eksempel et trafikkuhell eller en ulykke.

6. Norsk Sjåfør Allianse skal søke aktivt samarbeide med eksisterende lokale sjåførklubber, og samtidig arbeide aktivt for å danne nye, slik at det på sikt vil bli et landsdekkende nett av lokale sjåførklubber og foreninger.

7. Norsk Sjåfør Allianse skal til enhver tid holde seg oppdatert på alle lover og regler som omfatter sjåføryrket. Dette vil også til enhver tid bli gjort kjent på alliansens nettsider, samt også ved henvendelse til alliansen.

8. Norsk Sjåfør Allianse skal arbeide aktivt for at denne alliansen i løpet av kort tid skal bli en av høringsinstansene og premissleverandørene til våre politikere, det være seg sentralt som lokalt, i saker som angår yrkessjåførens hverdag.

9. Norsk Sjåfør Allianse skal arbeide aktivt opp mot norske veimyndigheter, lokalt og sentralt, for å utbygge tilfredsstillende raste- og hvileplasser for tungtrafikken etter hele stamveinettet. Krav til slike plasser skal være i henhold til de krav EU stiller til slike plasser.

10. Norsk Sjåfør Allianse skal være en pådriver overfor sentrale og lokale veimyndigheter for å et tilfredsstillende vintervedlikehold på landets stamveinett, og at ansvaret for dette plasseres på et sted, og ikke slik det er i dag.

11. Norsk Sjåfør Allianse skal arbeide aktivt for at det så snart som mulig opprettes et uavhengig veitilsyn, som skal ha det overordnede ansvar for alle offentlige veiers sikkerhet.

12. Norsk Sjåfør Allianse skal aktivt arbeide for å fremme samholdet og yrkesstoltheten i transportbransjen. Dette skal gjøres blant annet gjennom sosiale treff med faglig innhold, opplysningsvirksomhet og deltakelse på seminarer og konferanser med andre organisasjoner og offentlige myndigheter.


Mer informasjon kommer fortløpende så snart ting faller på plass...

InnleggSkrevet: Man Sep 07, 2009 00:57
The Cowboy
Sign me up! :)

InnleggSkrevet: Man Sep 07, 2009 16:44
formann
Send meg en pm med postadresse og tlf nummer Cowboy, så skal det ordnes ganske fort!

InnleggSkrevet: Man Sep 07, 2009 17:01
XF 105
:applaus: Støttar det tiltaket der fullt ut. :applaus:

InnleggSkrevet: Man Sep 07, 2009 17:21
The Cowboy
skrev sms jeg :P hehe

InnleggSkrevet: Man Sep 07, 2009 19:48
formann
XF 105 skrev::applaus: Støttar det tiltaket der fullt ut. :applaus:


Det er bra! Vi håper også vi skal klare å samle samarbeidspartnere og sympatisører litt over alt, og helst fordelt over hele landet. Dette blir da et felles talerør for sjåfører i alle sammenhenger. Vi håper å få til samarbeid med alle sjåførklubber og grupper, og vi håper at vi finner enkelte ildsjeler som kan hjelpe til med litt av jobbingen som kan komme. Noen er allerede godt igang med å samle litt info og fakta, og andre er allerede godt igang med å finne samarbeidspartnere. Info kommer fortløpende.

Også vil jeg gjerne gjenta at det er gratis å melde seg inn som "sympatisør", vi trenger da navn, nick, tlf, postadresse. Send en pm, eller som The Cowboy gjorde, en sms på tlf 95943096

InnleggSkrevet: Man Sep 07, 2009 19:54
terje
Vi trenger det som fomann nevnte over her men også fødselsdato, mnd og år.
Så vi får sende ut happy bursdagshilsen.

The Cowboy er allerede lagt inn i medlemslista.

InnleggSkrevet: Ons Nov 25, 2009 23:51
formann
Fra "NSA" sine sider på nettby:
"Arbeidsutvalget i NSA har besluttet å sende en blomsterhilsen til de etterlatte etter den tragiske ulykken på RV 3 ved Lonåsen i Hedmark natt til i går.
De av dere som ønsker å støtte dette, kan sende et bidrag på KR. 50,- til konto nr. 9657.25.10031.
Erik."