Halvtimekspressen?

Moderatorer: Knut Viggen, Frode Tellevik, Svein-Ove Arnesen, Njål Hagen

Halvtimekspressen?

Innlegg Tormod Magelssen » Tor Feb 12, 2009 16:09

Her om dagen skulle jeg benytte meg av kollektivtransport til Oslo

Som den bilmannen jeg er valgte jeg fort bort jernbane. Jeg hadde jo tross alt en avtale jeg skulle rekke og da tar jeg det sikre framfor det usikre. Siden det hverken er fergeforbindelse eller flyforbindelse mellom Hafslundsøy, i Sarpsborg, og Oslo, trikk og trolleybuss er uegnet på så lange strekninger, og el-bilen hadde tomt batteri etter en halvtimes tur til butikken dagen i forveien, falt valget på buss – nærmere bestemt ekspressbuss. Dere vet disse kvikke, komfortable bussene der man kan få en kopp kaffe gratis, eller låne VG av sjåføren.

Ettersom jeg skulle ta buss hjemmfra (er utstyrt med egen busslomme rett utenfor huset) ble det rutebuss til ”downtown” Særp, der jeg skulle melde overgang til Timekspressen, operert av Nettbuss Østfold. Jeg har tatt den flere ganger jeg – det fungerer alldeles utmerket. Den allerede planlagte ventepausen på en halv time grunnet rutetidene, fikk jeg ytterligere forlenget med 10 minutter.

Da jeg entret bussen la jeg merke til at det var en sjåfør bak rattet jeg visste hadde kjørt ekspressbuss en årrekke. Fint, tenkte jeg, da blir det nok en behagelig tur. Har nemlig et par skremmende bussopplevelser i minnet, der sjåførene ikke akkurat har bidratt til synging av ”en bussjåfør, en bussjåfør”. En gang satt jeg faktisk på med en svenske der passasjerene måtte forklare ham veien fra bussterminalen i Oslo og ut på Mosseveien, i tillegg kjørte han flere kilometer før han oppdaget at bussens knelefunksjon ikke var satt i kjøreposisjon. På toppen av det hele hadde han tatt ombord en dame som hadde sagt hun skulle med bussen til Stockholm. Først i Vestby oppdaget damen at bussen var på vei mot Göteborg i stedet. Uansett; denne gangen trodde jeg alt lå til rette for en busstur slik den bør være. Så feil kan man ta!

Allerede gjennom sentrumsgatene i Særp ante jeg hva som var på ferde. Det gikk nemlig fort gjennom gatene, alt for fort. Det har seg slik at Timeekspressen også tar på passasjerer på noen lokale strekninger. Dermed blir det en del stopp før vi entrer E6. Med den farta sjåføren hadde, var det såvidt han klarte å se om noen stod på holdeplassene, det ble mange kraftige oppbremsinger og ”innkast” av buss på busslommene, hver gang en passasjer hadde satt seg fore å ville ødelegge rutetida enda mer ved å rekke ut handa for å løse en billett til Oslo. At enkelte også valgte å være så ufine å trykke på stoppknappen her og der ble også fort en utfordring for den erfarne sjåføren. To, tre ganger hadde han så dårlig tid at han begynte å kjøre ut fra holdeplassene før alle passasjerene hadde rukket å gå av.

Dette førte selvsagt til skarpe protester fra nevnte passasjerer, irriterte grynt fra sjåføren og bekymring hos de resterende passasjerene som hadde et håp om å nå fram til ”Tigerstaden” i noenlunde god behold. At hastigheten på motorveien også lå godt over det tillatte skal jeg ikke henge meg opp i her. Det er tross alt tryggere med en buss som kjører for fort på firefeltsvei, enn i østfoldske sentrumsgater. På turen innover satt jeg å tenkte litt på opplevelsene jeg og mine medreisende passasjerer hadde opplevd så langt. Ok, jeg kan skjønne at en bussjåfør blir oppstresset av å ligge ti minutter etter rutetida, men passasjerene er tross alt kundene og hvis ikke de opplever transporten som trygg og behagelig, kan det jo være at alternative transportmetoder blir vurdert neste gang. Apropos kunder som forsinker bussruta. Jeg husker en gang da NSB var i krangel med Østfold Pendlerforening. For å bedre på forsinkede tog gikk NSB ut og sa at de skulle gå ned på antall avganger fordi ”færre tog ga færre forsinkelser”. Dagen etter kom pendlerforeningen med et motforslag; ”ingen tog ingen forsinkelser”. Hos Timekspressen den aktuelle dagen hadde ihvertfall jeg en klar følelse av at turen hadde gått så mye bedre uten passasjerer. ”Uten passasjerer, mindre forsinkelser” så ut til å være bussjåførens mening.

Jeg håper denne bloggen leses av ansvarlige personer hos busselskaper generelt, og hos Nettbuss Østfold spesielt. Ikke legg opp rutetider som er umulige og holde og som skaper trafikkfare. Eventuelt kan jo Timekspressen døpes om til Halvtimekspressen, eller slutte å ta med passasjerer! God tur!
Brukerens avatar
Tormod Magelssen
- Journalist, tungt.no -
 
Innlegg: 8
Registrert: Fre Nov 21, 2008 20:00
Bosted: Hafslundsøy

Innlegg Stuttjukken » Fre Feb 13, 2009 10:29

Stuttjukken er for pysete til og køyra så fort som det som må til for og halda rutetidene på ein ekspressbussrute, og avstår frå det.

Kopierer over eit innlegg frå Nettby.

Kanskje sjåføren skulle køyra frå Sarpsborg til Oslo på maks 1/2 time, då.

Også eg kjenner meg att i dette. Slik køyring med slike feil skjer stundom, utan at dette rettferdiggjer slik køyreåtferd av den grunn. Ein ting er at det vert køyrt slik i korte og avgrensa tilfelle. Det er ofte eit resultat av at sjåføren oppdagar passasjerar på haldeplassar seint pga. at dei som står på haldeplassen gjev teikn så altfor seint, -> og då kan det verta "innkast" av bussen på haldeplassane. I slike høve vert det både bråbrems og meir til som er ubehageleg for passasjerane. Sjølv praktiserer eg stadig oftare at eg køyrer vidare utan og stoppa når teiknet vert gjeve så seint at det vert ubehagelege manøvrar. Dette kan vonleg få ventande passasjerar til og vera meir vakne på haldeplassane neste gong, slik at dei gjev teikn før bussen kjem i staden for etter at bussen har passert. Så var det køyreåtferda då. Eg for min del hadde ikkje tort og køyra som ein gris i full fart gjennom sentrumsgater som Tormod Magelsen skisserte her, same kor forseinka eg kan vera. Tvert imot kan eg dra det ut andre vegen. Det er ein utbreidd misforståing blant folk flest, men bussjåføren har faktisk ikkje ansvar for og halda rutetidene i det heile teke, og skal heller ikkje prøva på og halda rutetidene. Passasjerar som slengjer rett i trynet på meg at eg HAR OG HALDA RUTETIDENE ALLTID OG UANSETT har eg rett og slett ingen respekt for. Er det nokon passajerar som snakkar om at EG HAR OG NÅ DET OG DET TOGET ELLER BUSSEN, OG KREV AT EG RINGJER I HYTT OG PINE, svarar eg at det ikkje vert aktuelt og nå noko som helst. Der eg køyrer gr toget ofte, og dei fleste bussruter går ofte. Det er sjeldan at rutene har korrespondansar med ruter som går sjeldan. Passajerar som MÅ VERA FRAMME INNAN EIN VISS TID, får berre reisa tidlegare. Eg kan finna på og svara som følgjande: "Viss de på død og liv skal nå fram der til den og den tid, kvifor venta de på min buss då? De måtte ha reist for lenge sidan". Så hadde eg kanskje henvist til ein gong eg skulle på jobbintervju i Oslo, og tok så stor høgde for forseinkingar på tog og buss at eg reiste dagen før............................

Når det gjeld dette med og køyra uforsvarleg fort og ukomfortabelt for og ta att forseinkingar på ekspressruter med knappe rutetider, gjer ein både seg sjølv og alle kollegaene ein "bjørneteneste" ved og prøva og få det til. Det er mykje betre og verta så kronisk forseinka at selskapet ser at dei MÅ STREKKJA RUTETIDENE for og gje passasjerane eit rett bilete av tidsbruken på ei rute, og for og førebyggja stadig grisekøyring for og ta att kroniske forseinkingar. Slik det er no ser selskapa på dei sjåførane som oftast er i rute med dagens knappe rutetider som gode sjåførar, og ser samstundes ned på og ugleser sjåførane som er oftare forseinka. At noko av forseinkingane har sin grunn i at sikker køyreåtferd vert ivareteke, fordi det er uforsvarleg og køyra så fort som ein må for og halda dei knappe rutetidene, bryr selskapa seg normalt sett ikkje om. Kanskje nokon har høyrt om barnet som reiste saman med mor si på bussen sa følgjande om ein bussjåfør under køyring i ei 80-sone: "Mamma, sjåføren køyrer ikkje fort i dag. Han køyrer berre i 90!"

Det spørst om det ikkje er på tide og setja foten ned for det ein driv med når ein er på jobb. Sjølv har eg i lengre tid bevisst brukt tida på rutene som eg treng, utan og anstrengja meg for noko som helst. Grunnar til forseinkingar er det rikeleg av, -> som bilkøar, glatt føre, ulukker, mykje passasjerar, mange passasjerar som betalar manuelt, veksling av diverse setlar, fomling ned i veska etter ei lommebok, og vidare fomling etter pengar eller kort, mange spørsmål som det må svarast på, fornying av kort, m.m. Så ryddar eg bussen før neste avgang og går på toalettet, sjølv om eg er så forseinka at neste rute startar 40 minutt etter tida. Eg vel og ha is nok i magen til og gjera det når forholda er som dei er, og skuldsmessig distansera meg frå det totalt. Så startar eg neste rute lenge etter rutetida, men eg køyrer som normalt utan og gjera det minste forsøk på og ta att noko som helst. Kvifor skulle eg det. Når ein er så forseinka som 40 minutt på bynære ruter har jo folka til seinare avgangar stilt opp óg, og det vert ein fullare buss enn vanleg. Fullare buss betyr meir folk og meir arbeid, og meir tidsbruk og endå meir forseinking. Så er det alle dei som tyt om forseinkingane, og tida går og går og går og går......................... Vel, eg aktar ikkje og bry meg om det som skjer i verkelegheita si verd, og brukar den tida eg treng. Istadenfor og køyra med flat pedal for og ta att forseinkingane, skrur eg "stressbrytaren" heilt av, seinkar skuldrane og pustar roleg inn før eg tek av handbrekket på haldeplassen, kikkar i speiglane og set på blinklyset, og køyrer når det er klart. Forseinkingane er ingen grunn til og køyra fort og uforsvarleg. Derimot er det stor grunn til og synleggjera forseinkingane slik at ansvarlege i selskapa må ta affære og treffa dei rette tiltaka og strekkja rutetidene, aller mest på ekspressrutene. Det er berre og ta neste ferje, for og visa til verkelegheita på Vestlandet. Når det gjeld korrespondansar brukar eg og sei at det er ikkje slik at eg er ansvarleg for og nå ventande bussar, tog, båtar, m.m. Det er derimot dei som ventar som har ansvar for og overhalda korrespondansane. Har venta lenge på forseinka bussar og tog for min del, for det er då eg har ansvar for korrespondanane. Skulle det ha vore motsett, hadde det vorte meira stress enn nokosinne. Det er slik det skal vera, nemleg at det er dei som ventar som har ansvaret for korrespondansane. Det er det faktisk få sjåførar og endå færre passajerar som er klar over. Då er det ikkje rart det vert stress då. Dette med og ringja om forseinkingar pga. at passasjerar seier at dei skal nå det og det, så hender det at eg seier følgjande visst eg ringjer: "Eg er der og der og det er slik og slik, så de må berre køyra. Det er ingen vits i og venta på meg".

Fekk høyra noko uventa av næraste overordna nyleg. Han sa at eg hadde god arbeidskapasitet for overtid utan at eg vart sjukemeld pga. det, og nemnte óg at eindel som køyrer mykje overtid i periodar held lite ut og vert oftare sjukemeldt. Jaja, eg svarte at eg seier ifrå når eg ikkje kan køyra overtid. Kombinert med og vera selektiv på overtid, og å ta vare på den personlege roen i arbeidet utan og stressa i nemneverdig grad, der eg aktar og ha kontroll over mitt eige arbeidsliv og min eigen kvardag utan og la andre og ytre faktorar styra, har eg vorte forskåna for mykje sjukemelding, trur eg. Køyreåtferda mi er nok langt frå perfekt, men eg prøver no og køyra forsvarleg etter evne. Der kan ein gjera mykje sjølv, trur eg.
Stuttjukken
- på norske vegar -
 
Innlegg: 4821
Registrert: Fre Des 09, 2005 20:01
Bosted: Arna, Bergen.

Innlegg The Cowboy » Fre Feb 13, 2009 11:33

problemet med buss, uansett om det er lokal eller ekspress, er at ruta tar 4 timer å kjøre uten trafikale problemer av noe slag.. buss sjåførene får 3 timer og 45 min på å gjøre det! med alle trafikk problemer av alle slag! (her regnes seff pasj. av og på!)
og dette gjøres konsekvent av samtlige buss selskap i norge.. enden på visa er at norske sjåfører som har kjørt en mannsalder, brenner seg helt ut..
nye norske tørr ikke kjøre, da de vet hva de går til.. polen og somalia blir neste stopp på ruten for å finne sjåfører..
dette går igjen ut over kundene, da de ikke lenger kan kommunisere med sjåføren, sjåføren er gjerne helt ny på stedet og vet ikke hva som er rett vei til feil sted en gang!

bedre planlegging, og mindre anbudsordninger på buss hadde gjort susen her tror jeg!!
Brukerens avatar
The Cowboy
*he-he*
 
Innlegg: 6311
Registrert: Man Des 03, 2007 14:20
Bosted: Skien

Innlegg Stuttjukken » Lør Feb 14, 2009 17:40

Anbud egnar seg ikkje for bussdrift i det heile teke, men ingen makt har klart og stoppa myndigheitene her, og eg veit at organisasjonane har prøvd utan og lukkast. Anbud kjem dei til og driva med i all framtid, også etter at alt som har med buss og gjera har gått på ræv. I Sverige forstod dei at anbud ikkje var lurt og slutta med det, men i Norge held dei berre på utan ende. Vel, unge herr Magelssen har ingen lyse utsikter til betre bussturar. Han er og vert prisgjeve at sjåføren kan det han/ho skal gjera. Når bussturen vert gjennomført på ein trygg og forsvarleg måte er bussen ein heil del forseinka. Slik er det i dagens ekspressbuss-Norge, og verre vert det. Berre vent til ekspressbussen skal køyra frå Bergen til Trondhjem på 6 timar på dagens vegar, for og ta eit heilsprøtt døme.
Stuttjukken
- på norske vegar -
 
Innlegg: 4821
Registrert: Fre Des 09, 2005 20:01
Bosted: Arna, Bergen.


Gå til Blogger

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest